Familierecht & Jeugdrecht

Familierecht

scheiden – samenwoners – geregistreerd partnerschap – partneralimentatie – verdeling – verrekening – huis – geld – convenant – pensioen – schulden

 Scheiden

Uit elkaar gaan is nogal wat. Of u getrouwd geweest bent of niet. Er moeten financiële afspraken gemaakt worden en vaak ook afspraken over de kinderen. Dat betekent veel geregel, ook als uw hoofd daar niet naar staat. Daarom is het aan te raden dat een advocaat u adviseert en begeleidt. Meer Advocatuur & Mediation staat u bij van begin tot eind. Adviseren, procederen of overleg bij het maken van een keuze – samen bereikt u meer.

 Conflicten na scheiding

Problemen terwijl u al uit elkaar bent komen regelmatig voor, bijvoorbeeld als de omstandigheden veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe alimentatieberekening, verkoop van een huis en andere juridische zaken. Ook in dit soort situaties biedt Meer Advocatuur & Mediation deskundige rechtshulp.

Kinderen

ouderschapsplan – hoofdverblijf – alimentatie – zorgregeling – contactregeling – gezag – erkennen – vaderschap – omgang – voogdij

Uw kind is het belangrijkste, het belang van het kind moet voorop staan. Als het maken van goede afspraken door de ouders niet lukt, kan een rechter worden gevraagd om een oordeel. Meer Advocatuur & Mediation is betrokken en gedreven om uw standpunt duidelijk te maken.

 

Jeugdrecht

ondertoezichtstelling – uithuisplaatsing – beslissing gezinsvoogd – JGB – WSG – Leger des Heils – JBRA – Veilig Thuis -Wijkteam gemeente – Raad voor de Kinderbescherming

Degene met het gezag over een kind bepaalt wat er gebeurt met een kind en bepaalt wat goed is voor een kind. Soms wordt het ouderlijk gezag beperkt, bijvoorbeeld als er een OTS wordt uitgesproken. De gezinsvoogd bepaalt dan met u wat in het belang is van uw kind. Is er geen OTS dan kan het zijn dat u jeugdhulp krijgt via de gemeente. Een jeugdhulpverlener heeft ook een mening over wat goed is voor uw kind. U kunt een andere mening hebben dan de gezinsvoogd of de jeugdhulpverlener. Meer Advocatuur staat u bij tijdens zittingen en wijst u op uw rechten en risico’s.

 

Overige zaken

Weet u niet zeker of Meer Advocatuur & Mediation kan helpen met uw probleem, neem dan contact op. Meer Advocatuur & Mediation heeft jarenlange ervaring in het familierecht en jeugdrecht: van het wijzigen van een naam tot het procederen over een straatverbod, Meer staat voor u klaar.